بادی پامپ یک ورزش با استفاده از هالتر برای کسانی است که می خواهند در مدت زمان کم بدنی متناسب و انعطاف پذیر داشته باشند. استفاده از وزنه هایی سبک و متوسط با تکرار پذیری بسیار، بادی پامپ را تبدیل به ورزشی خواهد کرد که برای تمامی اعضای بدن مناسب است. بادی پامپ می تواند در هر نوبت تمرین میزان زیادی کالری بسوزاند. متخصصان ورزشی ما با استفاده از حرکات تمرینی ثابت شده و تکنیک هایی که باعث تحرک شما خواهد شد، در فضایی همراه با موزیک های انرژی زا، تجربه فوق العاده برای شما به ارمغان خواهد آورد. شما در هنگام ترک جلسه بادی پامپ احساس سبکی و پر انرژی بودن خواهید کرد که شما را برای شروع جلسه بعدی تمرین مشتاق می کند.