گروه آدلی قصد دارد با ايجاد زير گروه جديدي از خدمات خود ، با نام آدلی هوم (ADLI HOME) خدمات سلامتي را از باشگاه ورزشي به خانه ها و محل مورد نظر مشتري انتقال دهد . حوزه ي اين خدمات فراتر از ارسال يک مربي ورزشي به منازل بوده و در قالب بسته اي از خدمات سلامتي شامل مواردي چون استعداديابي ، مشاوره پزشکي و تغذيه ، تجهيز فضاهاي ورزشي ، ماساژ ، آموزش شنا ، کلاس هاي فيتنس ، يوگا ، مديتيشن و ... براي آقايان و بانوان ارائه مي گردد . اين نوع از خدمات که براي اولين بار در کشور ارائه مي گردد ، در راستاي رويکرد خلاقانه و پيشرو گروه آدلی مي باشد . همچنين ارزش آفريني خدمات آدلی هوم در حذف بعد مسافت و ترافيک براي مشتريان تا رسيدن به باشگاه ، ايجاد فرصت ورزش همراه با خانواده و فرصت استفاده از مربيان حرفه اي و کارآزموده به صورت خصوصي و در محل خصوصي نمود پيدا مي کند.