بادی کلاسیک

بادى كلاسيك: تمرينات بدنسازى كلاسيك، حركات استقامتى قدرتى و ماهيچه اى است كه در مدت زمان كوتاه تغييرات زيادى روى بدن شما ايجاد خواهد كرد. تركيبي از حركات Polyometric كه به طور همزمان توانايى پرش، سرعت، قدرت و پايدارى استاتيك و ديناميك بدن شما را به چالش خواهد انداخت و بدن شما را از هر لحاظ آماده ميكند.
 ماهيچه هاى مختلف به طور همزمان به وسيله تجهيزاتى ماننز تيوب ها، وزنه ها و مانع ها تحت تاثير قرار خواهند گرفت.