کتل بلما امیدواریم که بیشتر مردم به یک دلیل به کتل بل علاقه مند شوند: جذابیت فوق العاده آن. یک توپ سیاه رنگ با یک دسته ریخته گری شده که هیچ وسیله دیگری ویژگيهای آن را ندارد. خیلی از افراد وقتی میله هالتر را پشت سرشان میگذارند و حرکان اسکوات را انجام می دهند؛ در فرم آن دچار اشتباه می شوند اما با در دست داشتن کتل بل، وزن به عنوان یک پاره سنگ تعادل را در هنگام نشستن در اسکات برقرار میکند. کتل بل به ویژه برای حرکات ترکیبی مانند وزنه برداری المپیک، وزنه برداری تک ضرب و کلین پرس بسیار مفید است.