سلامت اماکن ورزشی اولویتی مهم برای شهروندان است

تلاش برای آگاه‌سازی ورزشکاران و اصلاح رفتارها و کاهش مصرف مکمل‌های غیرمجاز در باشگاه‌ها و اماکن ورزشی یکی از رویکردهای هیئت پزشکی ورزشی است زیرا باید توجه داشته باشیم که اماکن ورزشی در نگاه جامعه از پاک ترین فضاها باید باشد.داشتن جامعه سلامت محور باید به زیر ساخت های مختلفی از جمله پاک بودن فضا های ورزشی در جامعه توجه داشته باشد که از این رو موضوع بازرسی اماکن ورزشی در دستور کار قرار گرفت.
امروز اگر در اماکن ورزشی شاهد چالش های مختلف هستیم اکثر آنها به دلیل نداشتن آگاهی از موضوعات مربوط به سلامت است.زمانیکه شهروندان را تشویق برای حضور در اماکن ورزشی می کنیم باید فضا را نیز برای سلامت آنها محیا کنیم .